[av_buttonrow alignment=’center’ button_spacing=’5′ button_spacing_unit=’px’ av_uid=’av-jx2v1tps’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_buttonrow_item label=’DISCLAIMER’ link=’manually,#disclaimer’ link_target=” size=’small’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’4′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-2bfni’]
[av_buttonrow_item label=’PRIVACY VERKLARING’ link=’manually,#privacyverklaring’ link_target=” size=’small’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’4′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-fsgau’]
[av_buttonrow_item label=’ALGEMENE VOORWAARDEN’ link=’manually,#algemenevoorwaarden’ link_target=” size=’small’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’4′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-9o9lq’]
[/av_buttonrow]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’#disclaimer’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_uid=’av-jx2uuh5d’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jwjjq4gh’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

DISCLAIMER

Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marisja.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Marisja.nl.

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Marisja.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Mededelingen en beweringen die geuit worden in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) van de betreffende artikelen en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de provider of Marisja.nl. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende informatie.

Marisja.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Marisja.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Marisja.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Deze tekst is aangepast op 01-06-2019
[/av_textblock]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’#privacyverklaring’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_uid=’av-jx2uwmwp’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jwjjvk77′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

PRIVACY VERKLARING

Uw privacy is van groot belang voor Marisja.nl. Graag informeren wij je via onze Privacy verklaring omtrent de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Marisja.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Marisja.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Marisja.nl, en/of omdat je deze zelf op de website aan Marisja.nl verstrekt.

Bij Marisja.nl kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je naam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Marisja.nl deze gegevens nodig heeft

Marisja.nl verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt.

Hoe lang Marisja.nl je gegevens bewaart

Marisja.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Marisja.nl verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hyperlinks

Marisja.nl heeft op deze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal relaties van Marisja.nl. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Marisja.nl, van toepassing is op de activiteiten die op je deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Marisja.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marisja.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Marisja.nl maakt gebruik van Google Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Marisja.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CloudCreative! heeft hier geen invloed op. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kun je weigeren, door je browser zo instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Marisja.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Marisja.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marisja.nl Marisja.nl zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen drie weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Marisja.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marisja.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Marisja.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marisja.nl.

Contact

Marisja.nl:

 • Postadres: Hillegommerdijk 297 | 2144 KP | Beinsdorp
 • Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 69327386
 • E-mailadres:info@marisja.nl

Marisja.nl is een handelsnaam van CloudCreative en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69327386. Marisja.nl levert diensten op het gebied van online business support, webdesign en business coaching.

Marisja.nl behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen.

Deze tekst is aangepast op 01-06-2019.
[/av_textblock]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’#algemenevoorwaarden’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-jx2uva33′ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jwjjq4gh’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

ALGEMENE VOORWAARDEN

Marisja.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69327386. Marisja.nl levert diensten op het gebied van online business support, VA services, webdesign en business coaching. 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden uitdrukkelijk en in schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

Artikel 2 – Offertes

 1. Marisja.nl is slechts aan offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 2. In offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 3. In offertes en overeenkomsten worden de opdrachtbevestiging en uitvoering verricht op basis van een inspanningsverplichting.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marisja.nl zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marisja.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marisja.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marisja.nl zijn verstrekt, heeft Marisja.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
 3. Marisja.nl is niet aansprakelijk voor schade, welke van aard ook, ontstaan doordat Marisja.nl is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens.

Artikel 4 – Wijzing van overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst eveneens aanpassen via een digitale aanvulling per email. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marisja.nl zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieve consequenties heeft, zal Marisja.nl de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Het is Marisja.nl, na beëindiging van de samenwerking, verboden om zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever gebruik te maken van informatie en klantcontacten. Bij overtreding van dit artikel is, per voorval, een bedrag groot van 5000 Euro direct opeisbaar, te betalen door de Marisja.nl aan opdrachtgever.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

Marisja.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht. Denk hierbij aan de opgedane kennis van systemen. Het intellectueel eigendom van de kennis blijft te allen tijde in eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Marisja.nl op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever.
 2. In het hierboven genoemde geval is Marisja.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Marisja.nl schadevergoeding te vorderen.
 3. Mocht er onenigheid ontstaan of is opdrachtgever of Marisja.nl niet meer tevreden over de samenwerking/uitvoering van werkzaamheden hebben beide partijen het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 8 – Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking, docht uiterlijk een dag na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of mondeling te worden gemeld aan Marisja.nl.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Marisja.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos geworden is. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Marisja.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 9 – Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden over overeengekomen geldt lid 2 en lid 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden lid 3-6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW, reisuren, reiskosten en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Marisja.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
 5. De verschuldigde kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betalingen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Marisja.nl, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Marisja.nl beperkt tot maximaal de opdrachtsom met een maximum van eenmaal het bedrag dat met de opdrachtgever is afgesproken als jaarhonorarium.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Marisja.nl.
 4. Marisja.nl is aansprakelijk voor de afdracht van verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting.

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremmingen in het vervoer, stakingen, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, zal de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Marisja.nl niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Marisja.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerd cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Rechtskeuze en competentie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Den Haag.

Deze tekst is aangepast op 18-06-2019
[/av_textblock]

[/av_section][av_button_big label=” description_pos=’below’ link=’manually,#top’ link_target=” icon_select=’yes-left-icon’ icon=’ue87e’ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color’ custom_bg_hover=’#444444′ av-desktop-hide=’aviaTBav-desktop-hide’ av-medium-hide=’aviaTBav-medium-hide’ av_uid=’av-jwkrmq4t’ admin_preview_bg=”][/av_button_big]

Scroll naar boven